Garážová vrata jsou pohyblivá konstrukce, která uzavírá průjezdní otvor prostoru k odstavení silničních vozidel. Člení se podle způsobu otevírání na: křídlová, výklopná, posuvná, závěsná, sekční, rolovací.