Garnyž je konzolová konstrukce sloužící k upevnění textilních závěsů a záclon.