Na výstavě Aqua-therm představí Procom Bohemia s.r.o., autorizované zastoupení francouzské společnosti GEMINOX s.a. v ČR, novou řadu kondenzačních kotlů THRi, která je dokonalým zhodnocením 20 letých zkušeností ve výrobě této techniky. Autor: archiv V typové řadě kotlů THRi s výkonovým rozmezím od 0,9 kW do 47 kW vyniká zejména výkonová varianta 2,4-13,5 kW, která umožňuje ideální vytápění moderní novostavby bez nutnosti přijímání jakýchkoliv kompromisů. Dnes, kdy se stalo běžným standardem, že i velký rodinný dům, který je obýván více lidmi, a je proto vybaven 2-3 koupelnami, má tepelnou ztrátu okolo 10 kW, se stává tento problém velice palčivým a jen velmi málo výrobců nabízí vhodné řešení. Kotel GEMINOX THRi 2-13 garantuje u takovéhoto objektu svým minimálním výkonem 2,4 kW nepřerušovaný provoz i při teplotách -5 až +5 oC, které jsou v našich podmínkách nejběžnější. Zároveň poskytuje vysoký komfort při přípravě TUV díky dostatečnému maximálnímu výkonu. TUV je připravována buď v integrovaném zásobníku 75 l nebo v externích zásobnících o objemu 120–300 l. Kotel má výměník, hořák s předsměšováním, zachycovač kondenzátu a zásobník TUV vyrobený z vysoce odolné, austenitické nerezové oceli tř. 316L. Je osazen novou generací hořákové automatiky SIEMENS LMU 64, která řídí veškeré funkce kotle - lineární modulaci výkonu v rozmezí 20-100 %, přípravu TUV, obslužné, servisní a ochranné funkce (programování ÚT i TUV, automatické přepínání mezi letním a zimním provozem, ochranu proti zamrznutí, zatuhnutí, výskytu Legionelly atp.). Základní funkcí jednotky LMU 64 je i dnes tolik vyzdvihovaná modulace otáček oběhového čerpadla, která umožňuje rozšíření využitelného pásma kondenzace. LMU 64 též obsahuje integrovaný ekvitermní modul pro adaptabilní regulaci jednoho topného okruhu. Další topný okruh lze snadno získat „zaklapnutím“ revolučního „Clip-In“ modulu do jednoho ze dvou připravených slotů. Pokud nastává požadavek na rozsáhlejší regulační systém, zaklapne se do druhého slotu další „Clip-In“ modul s komunikačním rozhraním. Poté kotel komunikuje po sběrnici s regulátory SIEMENS řady ALBATROS RVA. Tím je splněn sen každého projektanta M+R o neomezeném počtu variant za velice zajímavou cenu. Vlastní obsluha kotle je řešena zejména prostřednictvím multifunkčního prostorového přístroje QAA 73 komunikujícího textovou formou v češtině přímo z referenční místnosti. Přístroj pracuje dle protokolu Open Therm a zajišťuje adaptaci regulace kotle vlivem vnitřní teploty (volitelné), nastavení požadovaných teplot a týdenních časových programů nezávisle pro dva topné okruhy a přípravu TUV. Zobrazuje exaktně všechny měřené veličiny a okamžité využití výkonu kotle. Informuje o nutnosti případného servisního zásahu a archivuje maximální a minimální hodnoty naměřených veličin. Mezi zásadní přednosti patři i to, že je uživatelsky velmi příjemný a umožňuje intuitivní obsluhu. Od věci jistě není také skutečnost, že ke kotlům GEMINOX THRi je připraven kompletní sortiment příslušenství, zejména pak ucelený systém plastových odvodů spalin (vnitřní komínová vložka, venkovní komín po fasádě, vertikální a horizontální koaxiální i biaxiální odvody spalin turbo). Přehled jednotlivých variant kotlů GEMINOX THRi:

Typ Autor: archiv THRi Autor: archiv THRi Autor: archiv THRi Autor: archiv THRi Autor: archiv THRi Autor: archiv THRi Autor: archiv THRi Autor: archiv THRi
1-10C2-132-13M-755-25C5-25S5-25M405-25M-7510-50C
Provedenísólosólozásobníksólokombizásobníkzásobníksólo
výkon 80/60°C (kW)1,0 – 9,1
2,4 – 13,5
4,8 – 23,9
9,5 – 47,0
účinnost dle CEE 92/42 (%)
108,5
108
modulace výkonu (%)
20 - 100
Odvod spalin
komín/turbo
Nox (mg/kWh)
<60
CO (mg/kWh)
<50
objem zásobníku TUV (I)externí75externíprůtočný4075externí
stálý průtok dle EN 625 (I/min)dle zásobníku11,5dle zásobníku11,511,516dle zásobníku
Kotlům GEMINOX patří první místo na trhu kondenzační techniky ve Švýcarsku (Elco Klöckner), Dánsku a USA. Srdečně Vás zveme k návštěvě naší expozice na výstavě Aqua-therm v termínu od 26. do 30. 11. 2002. Na pražském Výstavišti v Holešovicích budete moci osobně posoudit úroveň těchto výrobků a porovnat je s konkurencí. Kondenzační kotle GEMINOX THRi budou prezentovány v pravém křídle Průmyslového paláce (hala F, stánek 328). Zajímá-li Vás na jakém principu kondenzační kotle pracují, objednejte si zdarma CD s filmem, který populární formou popisuje přednosti této techniky.
PROCOM BOHEMIA s.r.o. Autorizované zastoupení GEMINOX s.a. v ČR 250 01 Stará Boleslav, Na Dolíku 53 tel. 800 114 567, 326 911 671 e-mail: info@geminox.cz www.geminox.cz