Genový sad je typ botanické zahrady zaměřený na zachování biologické a genetické rozmanitosti lokálních odrůd ovocných stromů a keřů.