Geodet provádí odborné geodetické práce, zpracovává výsledky terénních prací a vytváří dokumentaci. Zaměřuje a vyhotovuje geometrické plány, vytyčuje hranice pozemků a staveb, vytváří podklady pro vklad nemovitostí nebo pozemků do katastru nemovitostí apod.