Gotická architektura je evropská architektura vrcholného a pozdního středověku. Jako svébytný architektonický sloh vznikla v polovině 12. století ve střední Francii. Hlavní stavbou je gotická katedrála. Základními prvky jsou křížová kenba, lomený oblouk, opěrný systém, kružby, fiály a chriliče. V Čechách nejdůležitější stavby realizoval Petr Parléř v Čechách.