Gradient je ve slovníku vysvětlován jako změna fyzikální veličiny připadající na jednotku délky. V obecném slova smyslu slova ho lze vnímat jako směr růstu. Gradient se značí symbolem nabla (trojúhelník s jedním hrotem směřující dolu).