Gradologie je nauka o přemnožování škodlivých organismů (škůdců). Gradologie hledá příčiny, průběh a následky přemožení určitého druhu. Pomocí prognózy se snaží předcházet škodám, převážně pak v oblasti zemědělství.