Stále více se jako izolant prosazuje takzvaný šedý polystyren, přesněji grafitový izolant na bázi polystyrenu. Izolant ve formě desek obsahuje nanočástice grafitu, které odrážejí teplo zpět ke svému zdroji. Díky tomu v zimě neuniká teplo z objektu, v létě se naopak interiér nepřehřívá.