Osm desítek soutěžních návrhů bylo letos přihlášeno do přehlídky Grand Prix architektů. „Porota se domnívá, že do soutěže vstoupilo vysoké procento velmi kvalitních prací, a to i přes to, že je tato soutěž pořádána každoročně a všechny představené projekty musely být tedy vytvořeny během minulého roku. Tento fakt jistě odráží celkovou kvalitu architektonického designu v naší zemi,“ konstatovala porota v závěrečné zprávě.

Práce posuzuje nezávislá odborná mezinárodní porota, která pracuje každý rok v jiném složení, ale vždy v ní zasedají minimálně čtyři zahraniční architekti a český kritik, teoretik nebo historik architektury nebo výtvarný umělec. V jednotlivých kategoriích se udělují ceny a čestná uznání, hlavní cenou je GRAND PRIX ARCHITEKTŮ, kterou získává vítězná práce celé přehlídky.

GPA 2007: hlavní cena Autor: archiv

 Hlavní cena byla po dlouhém zvažování nakonec udělena projektu N 27 Centrum ekologických aktivit města Olomouce - Sluňákov. Váhání poroty bylo způsobeno velkým počtem projektů, které by si byly zasloužily toto ocenění. Porota si zvláště přála zmínit:Projekt V 3 Památník obětem komunismu pro čistotu a jednoduchost jeho designu, jeho velmi silný symbolismus a umístění v krajině. Porota se domnívá, že jde o umělecky vysoce cenné dílo.Projekt N 16 Dům v lomu. Porota se domnívala, že citlivé umístění tohoto projektu v krajině a jednoduchost jeho velmi silného architektonického designu, si zaslouží tuto pozornost. Nakonec byl nicméně vybrán projekt N 27 nejen pro přátelskost a kvalitu designu, ale také proto, že dokazuje, jak je důležité brát při projektování v úvahu ekologičnost a udržitelnost designu.

GPA 2007 Autor: archiv

Vítězný projekt: Sluňákov Tento projekt je dobrým příkladem provedení ekologicky udržitelného designu, který je šetrný k životnímu prostředí. Porota si cenila především toho, že přestože bylo bráno v úvahu mnoho otázek životního prostředí, neprojevilo se to nijak na kvalitě architektonického designu. Budova je přátelská, teplá a útulná ke svým návštěvníkům a zvláště pak k těm mladším. Jejím úkolem je především vychovávat a zvyšovat citlivost mládeže v otázkách životního prostředí, v němž důležitou roli hrají i užité materiály a barvy. Tento projekt je jedním z mála, ne-li vůbec jediným, který poukazuje na to, že otázky životního prostředí musí být brány v úvahu a v běžné architektonické praxi by měly být samozřejmostí.

GPA 2007 Autor: archiv

O soutěži Grand Prix architektů: soutěžní přehlídka architektonických prací dokončených v uplynulém roce. Vypisuje ji každoročně Obec architektů ke dni architektury UIA. Soutěž je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci, podmínkou je, že dílo je realizováno na území České republiky. Poprvé se soutěž konala v roce 1994; tehdy to byla přehlídka prací za pětileté období (od roku 1989), v dalších letech soutěžily práce realizované vždy v posledním roce s termínem kolaudace mezi 1. lednem a 31. prosincem.

GPA 2007 Autor: archiv Přehlídka má sedm kategorií - Novostavba, Rekonstrukce, Interiér, Krajinářská architektura a zahradní tvorba, Urbanismus, Architektonický design a drobná architektura a Výtvarné dílo v architektuře. Letošními členy mezinárodní poroty byli Alexandros N. Tombazis (Řecko), Jan Benda (Kanada, Čína), Bjarke Ingels (Dánsko), Odile Decq (Francie)  a Matej Seibert (Slovensko). /

Podrobné výsledky a další informace na www.grandprixarchitektu.czS použitím podkladů Obce architektů připravil -var- Foto: archiv GPA