Pozor, blíží se termín pro odevzdávání soutěžních podkladů do architektonické soutěže Grand Prix. Letos jde již o třináctý ročník soutěžní přehlídky realizovaných staveb.

Vyhlašovatel: Obec architektů

Předmět soutěže: soutěžní přehlídka architektonických a výtvarných děl v daných soutěžních kategoriích, která byla realizována v České republice s datem dokončení po 1. 1. 2005 (pokud se nezúčastnila již loňského ročníku).

Porota: pětičlenná mezinárodní porota jmenovaná Radou Obce architektů

Termíny: datum odevzdání soutěžních návrhů - 17. 3. 2006; vyhlášení výsledků soutěže a předání cen - 11. 5. 2006

Bližší informace: http://www.architekt.cz/grandprix/

Zde je také ke stažení přihláška a soutěžní pravidla v DOC formátu

-var-