Grotta je jeskyně, kteoru vytvořil člověk. Je to také výklenek budovaný obvykle v renesančních a barokních zahradách nebo v přízemních prostorách zámků, často zdobený krápníkovou omítkou, vsazenými lasturami, plastikami apod.