Háďátko zhoubné (Ditylenchus dipsaci) je škůdce, který škodí nejen česneku, ale také hrášku, rebarboře, červené řepě, tykvím, jahodníkům či dýním. Znát jej můžete také jako háďátko cibulové – možná proto, že dokáže napadnout také okrasné cibuloviny. Přestože je háďátko tak malé, že jej okem neuvidíte, škody, které napáchá, už přehlédnout nelze.

Jak poznáte napadení háďátkem?

Podívejte se na video o podzimní sadbě česneku:

Zdroj: Youtube

Rostliny napadené háďátkem budou mít narušenou nadzemní i podzemní část. Tento škůdce o velikosti 1 až 1,5 mm rostliny deformuje, ty navíc žloutnou a mají pokřivené listy. Později rostliny zcela usychají. Stonky, kořeny a cibule práchniví a budou praskat zespod. V případě česneku si všímejte zhoubovatění.

Háďátko žije v mezibuněčných prostorách rostlin, kde klade vajíčka. Poškozené rostliny jsou často infikovány i dalšími chorobami a škůdci, a proto poté hnijí.

ZAJÍMAVOST: Pokud je sucho a chlad, dokáže háďátko přežít v půdě v anabióze (utlumení životních procesů) i po dobu několika let.

Háďátko je nitkovité, průhledné a okem jej uvidíte jen s použitím lupy. Přezimovat zvládnou jak dospělci, tak i larvy a vajíčka. Přezimují v půdě na zbytcích hostitelských rostlin, případně na skladovaných částech rostlin. Za jeden rok může vaši zahradu poctít svojí návštěvou hned několik generací háďátek. Daří se jim v těžké půdě a při deštivém počasí.

Jak na ochranu česneku před háďátkem?

V dřívějších časech se jako prevence doporučovalo moření česneku. V současnosti však toto řešení příliš účinné není. I proto je důležitá nepřímá ochrana. To znamená zdravou, uznanou sadbu a pečlivé střídání pěstovaných plodin. Česnek, cibuli i pórek pěstujte na stejném místě nejdříve po pěti letech. V průběhu sezony ničte všechny rostlinky, které se vám budou zdát podezřelé.

Nikdy je neházejte do kompostu, kde by mohly nakazit zbytek. Pokud máte podezření na háďátko, tak záhon po sklizni dezinfikujte dusíkatým vápnem.

Zdroj: agrobio.cz, cesnek.cz, nkz.cz