Hadice je předmět běžné potřeby užívaný k transportu tekutina a plynů na kratší vzdálenosti. Bývá z gumy nebo plastu.