Hadriánův val je kamenné a hliněné opevnění, táhnoucí se napříč severní Anglií. Tento val tvořil severní hranici římské říše, která měla chránit jižní část země před nájezdy severních kmenů ze Skotska. Patří na seznam památe UNESCO.