Hagioskop je okénko vedoucí z kostela přímo ven, které umožňovalo zúčastnit se bohoslužby nemocným (např. leprou). Tímto okénkem bylo vidět přímo na oltář.