Podle rytmu přírody...

Podívejme se na rytmus přírody v našich českých končinách: na jaře, s příchodem března, raší první semínka ze země, co přežilo zimu, projevuje obrovské množství energie a snaží se drát na světlo boží. Duben, květen již probíhají ve znamení rozkvětu. Co vyrašilo, roste a nabývá na síle a objemu. V létě vše dosahuje svého růstového maxima a se sklánějícím se babím létem přichází období sklízení plodů toho, co vyrostlo a propojilo se dostatečně s okolním světem (bylo oplodněno).

Říjen, listopad už známe jako studené měsíce, kdy se příroda stahuje zpět do sebe, zvířata syslí plody na zimu, vytváří si své zimní úkryty, obalují se tukem. Zima se navenek vyznačuje svou mrtvolností, minimálním pohybem a aktivitou, všechno je stažené ke svým zdrojům, dovnitř, a do jara to silné přežije, slabé umře.

A předjaří? Půda se připravuje pro nový růst, síla přírody se kumuluje, probouzí a čeká na první teplé paprsky... a jsme zase na jaře... a tak každý rok stále dokola... příroda to zná a ví přesně, my jsme její součástí a jedeme ve stejném rytmu, na mnoha úrovních našeho života. Náš prostor obsahuje všechny aspekty proměny energie, je mikrokosmem v makrokosmu, celý koloběh přírody se u nás doma odehrává a my jím procházíme spolu s naším prostorem, pod vlivem pohybu slunce.

DALŠÍ ČLÁNKY ZE SERIÁLU O FENG-ŠUEJ NAJDETE ZDE:

ZÁPAD

Feng Shui - světové strany 6 Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Západní zapadající slunce se pojí s několika důležitými rovinami. Primárně v nás evokuje princip ukončování, co jsme začali a dostali do nějaké fáze, nyní ukončujeme a sklízíme plody naší práce, uzavíráme, fakturujeme, zúčtováváme. Dále se západní energie pojí se schopností odpočinout si, dát nohy nahoru po celodenní šichtě a relaxovat. A třetím důležitým tématem je náš osobní přesah, co je za obzorem, když slunce zapadne? Co je naším osobním přesahem, naší budoucností, naší transcendencí? Tak v nás západní energie podporuje naši spiritualitu, vztah k našim dětem, vztah k naší budoucnosti. Západ se pojí s yang kovem, principem řádu a podpoří jej zlatá barva, barevné kovy, zvonky a zvonkohry.

SEVEROZÁPAD

Severozápad přináší potřebu stáhnout se do bezpečí, svého vnitřního klidu, do sebe. Pojí se s mužskou energií, která nese zodpovědnost, drží moc a autoritu, tvoří pevný řád a strukturu, tedy nástroje vytvářející pocit bezpečí a ochrany v našem životě. SZ tak v našich životech podporuje schopnost tvořit pravidla, systémy, pořádek, hierarchie, zde sídlí schopnost udržet čistotu v celém prostoru. Pojí se také s ochranou vnějších sil (andělů, strážců, ochránců, Boha...) a s tématem přátelství, jako důležité životní ochranné instituce, kterou si tvoříme pro náš pocit bezpečí v životě. SZ je bytostně spojený s principem řádu a yin kovem, barvou bílou, šedou a stříbrnou.

SEVER

Feng Shui - světové strany 4 Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Sever je tou nejstudenější stranou, energie je nejpomalejší, stažená dovnitř, do sebe, uzavřená a klidná. Propojuje se tak s naší schopností stáhnout se do svého nitra, k našim zdrojům a vnitřním hodnotám. Sever souvisí s naší celkovou životní cestou, se smyslem našeho života, naším povoláním (i ve smyslu pracovním, tedy kdo jsme, co tady na tom světě máme dělat za práci, abychom byli nejvíce na své vlastní cestě, sami sebou), s naší duchovní cestou. Sever je vodní směr, spojený s principem plynutí a barvou modrou a černou.

SEVEROVÝCHOD

A severovýchodní energie? Ta už nám pomáhá se připravovat na nové začátky, starty, rozpuky, otevření se nějakým konkrétním směrem. Ještě nás však udržuje v sobě a pomáhá shromažďovat potřebnou energii, kumulovat zdroje. Tak se propojuje s naší motivací, studiem, schopností ujasnit si, co chci dělat, proč a jak to budu dělat. Pojí se s naší sebezkušeností, prací na sobě samých, se schopností meditovat, budovat svůj vnitřní klid jako základnu pro to vyrazit do světa a v něm si udržet maximální vnitřní rovnováhu a stabilitu. SV je druhým zemitým směrem, provázaným s principem stability a zemitými barvami.

Celý cyklus proměny energie v přírodě se tak dostává do našeho prostoru, od středu domu, bytu do všech světových stran podle toho, jak vliv slunce prochází naším místním vesmírem. A tak nám dává možnost náš život propojit se všemi jeho stránkami a kvalitami tak, abychom jej žili v jeho celistvosti a úplnosti, podpořili všechny důležité aspekty života a využili maximálně v tomto ohledu energie přírody, slunce, šli tak s proudem, a ne proti němu.

V příštím článku se podíváme již konkrétněji na to, jak rozložení našeho prostoru, bytu nebo domu koresponduje s Ba gua, jak tedy přímo nejlépe využít energii světových stran pro náš život a nejlepším možným způsobem si uspořádat prostor.

Zdroj: Fengshuistudio.cz