Hašené vápno, chemicky hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) je stavební materiál vznikající smíšením páleného vápna (oxidu vápenatého) s vodou. Přidává se do malty, omítkových směsí a do nátěrů stěn.