Hať je stavební konstrukce z proutí na zpevnění cesty v blátivém terénu nebo v močálu.