HBW - Der Hellbezukswert - je součinitel rozptýleného odrazu světla a důležitou hodnotou pro výběr odstínu. Jedná se o stavebně fyzikální ukazatel měřený v procentech. Tato hodnota definuje stupeň světlosti a odrazivosti daného odstínu, přičemž 0 % je totožných s černou a 100 % s bílou barvou. Zde je nutné podotknout, že HBW je ovlivněn zrnitostí a strukturou použité omítky. U barev rozhoduje struktura podkladu, který bude barvou ošetřen.