Herbář (z latinského herba – bylina) byl zprvu chápán jako kniha o léčivých rostlinách, od 17. století jako sbírka sušených rostlin. Herbáře jsou důležité pro výuku botaniky. Mohou být tvořeny např. sušenými rostlinami, sušenými semeny a plody, fotografiemi rostlin, plody naloženými v lihu.