Herbicid (z latinského herba - rostlina a řeckého cidó - ničím) je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin (plevelů). K likvidaci úzké skupiny rostlin se používají selektivní herbicidy a k totální likvidaci širokospektrální či tzv. totální herbicidy.