Herna je místnost určená pro hry dětí např. ve školní družině, dětském domově či v mateřské škole apod., nebo je to prostor pro hraní hazardních her.