Hlavice v architektuře je zakončení horní části sloupu, která původně sloužila k navázání klenby, žeber nebo břevnoví na sloup. Postupně se stala dekorativním prvkem (dórská hlavice, korintská hlavice, iónská hlavice, románská hlavice, gotická hlavice, renesanční hlavice, rokoková hlavice).