Hlavní chrámová loď je součást kostela s lavicemi, která jsou určeny pro účastníky bohoslužeb.