Bydlíte v novém rodinném domě půl roku nebo rok či dva? A pozorujete, co se po té době s domem děje? Na co dát pozor už od fáze výběru firmy a projektování až po bydlení a užívání domu, to probereme v novém seriálu. Pro začátek konstatujme, že příčiny vad a poruch stavebních konstrukcí a staveb na bázi dřeva můžeme obecně rozdělit do tří okruhů:Chyby v projektováníZávažné mohou být už závady a poruchy způsobené nevhodným projektovým řešením stavby a také špatným řešením stavebních detailů. Důvodem tu může být v lepším případě obecně nízká znalost problematiky navrhování stavebních konstrukcí na bázi dřeva. V horším případě samozřejmě odbytá práce. (Tento druhý důvod neplatí jen pro dřevostavby, ale obecně.) Kolem projektů mohou být problémy nejrůznější a v širokém spektru - někdy příště se proto podíváme na to, jak takové nebezpečí minimalizovat a zda je mu vůbec možné úplně předejít!Nedbale odvedená práceDalším důvodem závad konstrukcí a staveb je nekvalitní zhotovení stavebních dílců ve výrobě nebo nekvalitní provedení stavby, zejména pak montážních detailů. Také tento okruh těžkostí je široký. A i tady se něčemu dá dobře zabránit. Základem je vždy důkladná, podrobná a s odborníkem zkonzultovaná smlouva se stavební firmou a co je v této fázi hlavní - nešetříme penězi na stavebním dozoru.Nevhodné užívání domuTřetí okruh vad a poruch dřevostaveb nás laiky možná trochu překvapí. Jsou to totiž závady způsobené nevhodným užíváním hotové stavby, její nesprávnou údržbou a nevhodnými stavebními úpravami. Ty stavební úpravy ještě pochopíme - ale co obnáší ono nevhodné užívání a nesprávná údržba? Vždyť nesprávným užíváním můžeme pokazit třeba vysavač, ale že bychom nějakým nesprávným používáním zvládli pokazit něco ve srovnání tak obrovského, jako je dům? A přesto je to tak. V tomto bodě, po předání stavby stavební firmou, už to bude všechno na nás jako na budoucím uživateli. A nebude toho málo. Ač se to nezdá, musíme mít také k užívání stavby správné a kvalifikované pokyny tak jako k jakémukoliv jinému výrobku. Měli by nám předat doslova jakýsi soubor rad „jak bydlet“. Jedná se často o zdánlivé maličkosti, jejichž opomenutí ale po nějaké době může opravdu způsobit v domě problémy. -ag-