Pasivní domy jsou nejmodernější stavby současnosti. Jsou kvalitně postavené, ekologické a zdravé pro své obyvatele. V Česku se jich každoročně postaví stovky, stejně jako energeticky úsporných budov. Jenže, které z nich jsou nejlepší? Na to odpoví soutěžní klání „Pasivní dům roku“. V jeho rámci nejprve proběhne přihlašování domů, a to do 30. listopadu. Následně jednotlivé projekty ohodnotí odborná komise a určí deset až patnáct finalistů. Z nich pak vybere vítěze veřejnost prostřednictvím hlasování na webu www.pasivnidumroku.cz.

Čtyři ocenění ve dvou kategoriích

Do soutěže se mohou zapojit všichni vlastníci domů, nebo jejich zástupci s podloženým souhlasem vlastníka. Soutěžit se přitom bude ve dvou kategoriích, a to novostavby rodinných domů a novostavby a rekonstrukce ostatních budov. Udělena budou čtyři ocenění, konkrétně dvě ceny poroty, cena veřejnosti a cena generálního partnera, kterým je společnost Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Isover. Cenu poroty udělí na základě hodnocení odborná porota složená ze zástupců Centra pasivního domu, Státního fondu životního prostředí České republiky a nezávislých odborných porotců. Cena veřejnosti bude udělena na základě veřejného hlasování. Vítězové soutěže budou slavnostně vyhlášeni na veletrhu nízkoenergetických pasivních a nulových staveb FOR PASIV v termínu od 9. do 11. února 2017.

Historie soutěže „Pasivní dům roku“

Téma pasivních domů se těší nejen v zahraničí, ale také v České republice stále větší pozornosti. Dokládá to mimo jiné vysoká úspěšnost prvního ročníku soutěže „Pasivní dům roku“. Hlavní cenu tehdy obdržel rodinný dům ve Vrané nad Vltavou (titulní fotka), který kromě prestižního ocenění získal zahradní bazén včetně příslušenství od společnosti ABPLAST, s. r. o., v celkové hodnotě 80 000 Kč.

Vzhledem k vysoké sledovanosti se soutěž pro rok 2016 rozšířila o další ocenění, a to dvě ceny poroty, cenu veřejnosti a cenu generálního partnera. Podrobné informace o projektu naleznete na webových stránkách www.pasivnidumroku.cz.