ISAN Radiátory s.r.o. je největším výrobcem koupelnových trubkových radiátorů v České republice exportující 90% své produkce do zahraničí, především do zemí Evropské unie. Tato značka reprezentuje tradičního dodavatele s více než 50letou zkušeností, který svým klientům dodává bohatý sortiment koupelnových radiátorů ISAN MELODY. Dále je výrobcem sálavých konvektorů s vysokými výkony a délkou až 6 m a lamelových radiátorů, které jsou konstruovány z hladkých ocelových profilů bez konvekčních ploch. Řada ISAN EXACT tak přináší příjemné řešení moderních interiérů. Další nabízené řady Mezi další nabízené řady patří článkové radiátory ISAN ATOL. Sušáky textilií zahrnuje řada ISAN ESSENCE. V nabídce samozřejmě nechybí ani kvalitní podlahové konvektory ISAN OPLFLEX využívající technologii drátěných výměníků. Díky této technologii se nečistoty nemají kde usazovat a propadají na dno vany konvektoru. Dno konvektoru lze snadno vymést, nebo vysát a zbylý prach setřít při běžném úklidu i díky jednoduché výklopné konstrukci mřížek a výměníku. Tělesa pak splňují vysoké požadavky na hygieničnost prostředí a navíc zaručují neomezeně dlouhou životnost výměníku s doživotní zárukou. Jednotlivé typy podlahových konvektorů jsou vhodné do bytových prostor, do spojovacích prostor i k bazénům. Díky současnému trendu instalovat podlahové konvektory do obytných prostor a ložnic je ze strany zákazníků vyvíjen větší tlak na snížení jejich hlučnosti. Ve snaze maximálně, v tomto směru, uspokojit požadavky zákazníků jsou podlahové konvektory podrobovány testům na hlučnost. Výsledky takového měření nám přináší společnost ISAN, která tím poukázat na jedinečnou přednost podlahových konvektorů ISAN OPLFLEX. Hlučnost podlahových konvektorů ISAN OPLFLEX Otázka zabezpečení akustické pohody v interiéru staveb se netýká pouze konstrukčního a dispozičního řešení, ale i vhodné volby jejich technického vybavení.

Nevhodným výběrem technického zařízení (výtahy, VZT, vytápění atd.) dochází k nadměrné hlukové zátěži chráněných vnitřních prostorů staveb, a tím k nesplnění požadavků Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006 „o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Nedodržení hygienických limitů pak přináší problémy při kolaudačních řízeních a následné reklamace. Dodatečné úpravy vedoucí k dodržení hygienických limitů nejsou vždy jednoduše řešitelné a přináší nemalé náklady.

Pro usnadnění orientace při výběru vhodného typu podlahového konvektoru ISAN OPLFLEX s ventilátory z hlediska hlučnosti jsme provedli měření následujících akustických deskriptorů:

  • hladiny akustického výkonu A LWA (dB) a maximální hladiny akustického výkonu A LWAmax (dB) dle ČSN ISO 3744 a ČSN ISO 3746. Uvedené deskriptory umožní v rámci zpracování projektové dokumentace provést na základě výpočtového modelu prostorové posouzení akustické pohody chráněných prostorů. Pomocí softwarových aplikací vytvoříme model pásem hluku zohledňující dispoziční uspořádání (počet) zdrojů hluku a vybavení v místnosti (viz obr. 1).
  • ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T (dB) a maximální hladiny akustického tlaku A LAmax (dB) v referenční vzdálenosti 1,0 m od obrysu konvektoru. Právě maximální hladina akustické tlaku A LAmax (dB) je rozhodující v případě hodnocení hlukové zátěže z provozu zdrojů hluku umístěných v interiéru chráněných prostorů a je nutné ji deklarovat v rámci kolaudačních řízení. Hygienický limit stanovený Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. je pro obytné místnosti v denní době a v noční době. Obsahuje–li hluk tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter (v případě konvektorů se prokazuje na základě spektrální analýzy viz obr. 2), snižuje se dále limit o 5 dB, a to v denní i noční době.

-Isan-