Hnojení půdy je zemědělská operace, při které se rozšiřuje hnojivo po půdě nebo se do ní zapravuje. Hnojení se provádí před zasetím, či výsadbou a dále též v na vzrostlém porostu jako tzv. „přihnojování“. Hnojit můžeme jen zdravé rostliny v době růstu a kvetení.