Autor: archiv V souvislosti s výstavou, která nyní probíhá v Sále architektů na pražské Staroměstské radnici, nebude jistě na škodu podívat se na jednu z obrovských sportovně-zábavních investic, které nyní v hlavním městě probíhají. Hala Sazka, v níž se má v roce 2004 konat Mistrovství světa v hokeji, byla předmětem mnoha spekulací a lobbingu. Jak si jistě vzpomenete, měla původně stát na Hagiboru. V tomto článku si přiblížíme stávající návrh, který pro dceřinnou společnost Sazky Betsport navrhla trutnovská architektonická kancelář ATIP. Příští týden se pak vrátíme k nerealizovanému návrhu kanceláře Ellerbe Becket, který měl stát svého času právě na Hagiboru. Trocha historie Nakonec to po mnoha peripetiích s (dnešní) halou Sazka dopadlo tak, že kongres Mezinárodní hokejové federace IIHF rozhodl, že v roce 2004 se v České republice v Praze uskuteční Mistrovství světa v ledním hokeji. Když jsme to nestihli o rok dřív, tak alespoň takhle... Hlavní podmínkou ovšem bylo, že pro konání tohoto mistrovství bude postavena nová moderní hala. Nejprve to měl být již zmiňovaný Hagibor, kde se ovšem výstavba začala komplikovat. Pak se nakonec vybrala lokalita Zeleného ostrova v devátém pražském obvodu - tam dostala Sazka nabídku na odkoupení pozemků v bývalém areálu ČKD Lokomotivka. Tento areál, jehož vlastníkem byla společnost Quonex Real, se pro daný záměr obří haly zdál být nejvýhodnější. Šlo nejen o velikost pozemku, ale také o pražský územní plán. Proti Hagiboru tenkrát mimo jiného hrála komplikovaná dopravní obslužnost. Pro vysočanské ČKD pak dosažitelnost stanice metra B Českomoravská (na pozemku ČKD je dokonce nevyužívaný přímý vstup z metra pro zástupy dělníků, kteří jím měli proudit přímo do továrny) a železničního nádraží Praha - Libeň. V říjnu 2001 představitelé Sazky oficiálně potvrdili, že investorem výstavby „národní víceúčelové haly“ budou právě oni. Šlo mimo jiné i o čas. Termíny, které projekt tohoto rozsahu vyžaduje, jsou velmi náročné, protože spolu s výstavbou samotné haly musí být kvůli zajištění funkčnosti v souběhu se stavbou realizovány další nezávislé stavby a sice úpravy ulic Českomoravské a Ocelářské. Jak bude hala vypadat Autor: archiv Území v Praze 9 - Libni je vymezené ulicemi Českomoravská a Ocelářská, a jde o část, která byla dříve využívána pro průmyslovou výrobu a doprovodné provozy podniku ČKD - Lokomotivka. Hala Sazka by po svém dokončení v roce 2004 měla pojmout 16.900 sedadel, 56 VIP lóží a 400 - 450 míst pro zástupce médií. Architektonický a technický projekt je řešen jako kruhový půdorys napojený na tréninkové hrací plochy na jižní straně, kdy definitivní dispoziční uspořádání samozřejmě ovlivňovaly kapacitní a provozní nároky. Na západním okraji lokality se počítá s umístěním zábavního a výstavního centra s hotelem o kapacitě přibližně 450 pokojů čtyř až pěti hvězdičkové kategorie, na nějž má navazovat budova menšího kongresového centra o kapacitě 800 až 1.000 lidí. Tyto prostory předpokládají samostatný parking pro zhruba 300 - 400 osobních automobilů. V sousedství kongresového centra se počítá s výstavbou multimediální scény pro pořádání divadelních a muzikálových produkcí pro přibližně 1.500 diváků. Autoři tuto část pracovně nazývají Zábavní centrum Zelený ostrov. Na východním okraji budou obchodně administrativní a komerční prostory městského typu a rozsáhlá podzemní parkoviště, sloužící i pro návštěvníky haly. Výškovou dominantou areálu je komín Silvestr, připomínající původní průmyslové využití lokality. Ten po své úpravě, kdy na vrcholu bude vytvořena vyhlídková kavárna a snack bar zůstane výškovou dominantou i nového víceúčelového centra Zelený ostrov. Hala má obsahovat šest hlavních úrovní: Úroveň 1 (přibližně 5 metrů pod zemí) pojme samotnou hrací plochu, šatny sportovců, šatny zaměstnanců, zásobovací dvůr, technické provozy, kuchyně pro gastronomické provozy, vstupní vestibul pro akce konané na úrovni hrací plochy, zázemí pro novináře, sklady a garáže. Autor: archiv Úroveň 2 (na úrovni terénu) zabere spodní vestibul pro nástup do spodního hlediště, schodiště do horních vestibulů, restauraci, obchody a občerstvení pro zákazníky, sociální zařízení, samostatné vstupy a recepce pro lóže. Úroveň 3: zde budou samostatné lóže, další restaurace, bar a společenské salónky. Úroveň 4: je projektována jako horní vestibul pro nástup do horního hlediště, sociální zařízení, obchody a občerstvení pro návštěvníky. Pátá úroveň bude obsahovat technické zázemí haly, strojovnu a požární větrání, šestá pak další technické zázemí haly, strojovnu vzduchotechniky, komentátorské kabiny a velín. Tréninková plocha, nutná pro účely mistrovství světa v ledním hokeji, je s halou spojený čtyřpodlažní prostor, částečně zapuštěný do podzemí, bez diváckých tribun. V dalším období zde může být provozováno kluziště pro veřejnost nebo místo může sloužit jako prostor pro různé přehlídky, výstavy, kulturní akce apod. Okolo této arény budou na ochozech umístěny na obvodu obchodní pasáže pro komerční využití. Celková koncepce Autor: archiv Jak již bylo řečeno, hala je koncipována pro zhruba 17.000 návštěvníků sedících na teleskopických tribunách či lóžích. Hlavní vstup do haly bude ze severu od ulice Ocelářská (stanice metra Českomoravská) a z jihu od ulice Českomoravská (stanice tramvaje). Součástí haly budou samozřejmě parkovací plochy a podzemní garáže. Hala nyní Třetí, nejdůležitější stavební povolení, vydané odborem výstavby a územního rozvoje Úřadu Městské části Praha 9 pro výstavbu haly zahrnuje výstavbu velké haly, malé, tzv. tréninkové arény a souvisejících objektů. Na základě dříve vydaných stavebních povolení nyní v areálu bývalé ČKD Lokomotivka několik měsíců probíhají intenzivní přípravné a zemní práce, budování infrastruktury a příprava staveniště. "V místech budoucí arény jsme již vybetonovali zhruba tři čtvrtiny podkladové desky, na které hala vyroste," tvrdil před Vánoci Jan Vala, tiskový mluvčí společnosti Bestsport (dceřinná společnost Sazky). Tak náročnou akci jako je sportovní hala pro 17 tisíc diváků konzultantsky zajišťuje finská společnost JHC Arena Holding. Ta dává tuzemským realizátorům poradenské know-how například v oblasti provozu, marketingu, technologií, cateringu a přípravy managementu. Pro srovnání: hamburgskou arénu, kterou Finové investovali, při zhruba 120 pořádaných akcích za rok navštíví více než milion diváků. "S arénami, které finská společnost provozuje, chceme v budoucnosti spolupracovat i marketingově, například při zajištění vystoupení nejvyhledávanějších zahraničních hudebních interpretů a skupin. Řada známých hvězd tak