Holobyt je nejzákladnější forma bydlení, která se poskytuje jako náhradní ubytování lidem vystěhováným ze svých původních bytů kvůli neplacení nájemného. Má jen minimální plochu a příslušenství.