Novela s sebou přinese spoustu změn. Jednou z nich je povinnost zaměstnavatele vyhovět některým zaměstnancům žádajícím o home office či úpravu pracovní doby.

Kdo bude mít nárok na home office?

Nárok na home office budou mít těhotné zaměstnankyně či zaměstnankyně nebo zaměstnanci pečující o dítě mladší 9 let. Dále pracovníci, kteří dlouhodobě a převážně sami pečují o osobu, která je podle zvláštního právního předpisu závislá na pomoci jiné osoby.

Podívejte se, jak být produktivní na home officu:

Zdroj: Youtube

Pokud výše zmíněné osoby požádají o home office, mělo by jim být vyhověno. Pokud nebude, je zaměstnavatel povinen jim to odůvodnit. A to písemně.

Nárok na kratší pracovní dobu

Nárok na zkrácení pracovní doby (případně jakoukoliv jinou úpravu stanovené týdenní pracovní doby) mají nárok:

  • těhotné zaměstnankyně,
  • zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší 15 let
  • pracovníci, kteří dlouhodobě a převážně sami pečují o osobu, která je závislá na péči a pomoci jiné osoby ve stupni II, III a IV.

Musí vám zaměstnavatel vyhovět?

Zaměstnavatel nemusí vyjít vaší žádosti o kratší pracovní dobu vstříc, pokud tomu budou bránit vážné důvody. Své zamítnutí vám musí písemně odůvodnit. Závažné důvody však novela zákoníku blíže nespecifikuje. Mezi důvody může patřit málo zaměstnanců, hodně zakázek, ale i jiné znemožnění, narušení nebo ohrožení provozu.

Kdy se vrátí původní pracovní doba?

Zaměstnanec může zaměstnavatele písemně požádat o návrat do původní pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen pracovníkům vyhovět. A když ne, musí své rozhodnutí odůvodnit.

Zdroj: penize.cz, mesec.cz