Dům od ateliéru WMA architects představuje příklad realizace, kde byl velkorysý stavební program rozvržen do jedné úrovně.

Nebývá zvykem, aby měl investor, profesí zcela mimo obor stavebnictví, takový přehled nejen o moderní architektuře, ale i o technologiích a stavebních materiálech. Jeho názor na podlažnost, program domu, velikosti jednotlivých místností a provozní uspořádání byl od počátku jasný. Vyžadoval prosvětlený přízemní dům, který bude střídmý, avšak pohodlný a komfortní.

Zarámovaný výhled

Pozemek se nachází v obci sousedící s moravskoslezskou metropolí. I přes těsnou blízkost průmyslové Ostravy je zde životní prostředí příznivé k rezidenčnímu bydlení. Severojižní orientace má ideální konstelaci.

Vzhledem k zásadnímu požadavku investora na přízemní dům museli architekti najít řešení, které eliminuje množství chodeb a komunikací na minimum. Zároveň se snažili všechny obytné místnosti orientovat směrem na jihozápad, kde pozemek končí přilehlým lesíkem. Koncept domu vychází z půdorysného schématu písmene „T“. Ústřední motiv tvoří rozšiřující se průhled celým domem ze severu na jih, který graduje v hlavním obytném prostoru. Z hlavní hmoty vybíhá východní křídlo ložnicové části domu. To je opticky kryté ze západní strany obytnou hmotou. Veškeré výhledy z ložnic i z obytného prostoru jsou orientovány přes zahradu na přilehlý les. Hmota domu reaguje na profil terénu tak, že úroveň přízemí klesá se sklonem svahu. V nejvyšším místě směrem do ulice se nachází dvojgaráž, o dva schodišťové stupně níže pak střední část domu s ložnicemi. Nejníže položenou místnost představuje hlavní obytný prostor prosklený v celé šířce oknem o rozměrech 10 x 3 metry. Poloha stropu zůstává v celém domě v jednotné úrovni. To znamená, že nejníže položený prostor má zároveň největší světlou výšku.

Závislost na technologiích

Dům je koncipován jako nízkoenergetický s přispěním pasivních tepelných zisků ze slunečního svitu v zimním období. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z keramických tvarovek Porotherm 24, kontaktně zateplené izolací o tloušťce 20 centimetrů. Na stropy byly použity polystyrenové tvarovky ve formě ztraceného bednění, zalitého betonem. Vytápění objektu je zabezpečeno tepelným čerpadlem se zemním kolektorem. Výměnu vzduchu zajišťuje řízené větrání s rekuperací. V celém domě byl realizován rozvod inteligentní elektroinstalace, která řídí veškerá technická zařízení - vytápění, rozvody vzduchu, osvětlení atd. Odpadní voda z domu se znovu využívá na splachování a na zalévání zahrady.

Fasádu domu převážně pokrývá bílá hladká omítka. Její velké plochy jsou vyváženy kontrastním materiálem s texturou - kamenným břidlicovým obkladem. Okna a prosklené plochy mají hliníkové rámy. Podlahy v domě tvoří masivní dubová prkna, dub je použit v podobě dýhy i u interiérových dveří.

Celková užitná plocha domu činí 326 m², obestavěný prostor 1760 m³.

Jak se vám dům líbí?