Mladá architektura 1 Autor: redakce časopisu Dům a zahrada Autor: redakce časopisu Dům a zahrada

Dům od ateliéru WMA architects představuje příklad realizace, kde byl velkorysý stavební program rozvržen do jedné úrovně.

Nebývá zvykem, aby měl investor, profesí zcela mimo obor stavebnictví, takový přehled nejen o moderní architektuře, ale i o technologiích a stavebních materiálech. Jeho názor na podlažnost, program domu, velikosti jednotlivých místností a provozní uspořádání byl od počátku jasný. Vyžadoval prosvětlený přízemní dům, který bude střídmý, avšak pohodlný a komfortní.

Zarámovaný výhled

Pozemek se nachází v obci sousedící s moravskoslezskou metropolí. I přes těsnou blízkost průmyslové Ostravy je zde životní prostředí příznivé k rezidenčnímu bydlení. Severojižní orientace má ideální konstelaci.

Vzhledem k zásadnímu požadavku investora na přízemní dům museli architekti najít řešení, které eliminuje množství chodeb a komunikací na minimum. Zároveň se snažili všechny obytné místnosti orientovat směrem na jihozápad, kde pozemek končí přilehlým lesíkem. Koncept domu vychází z půdorysného schématu písmene „T“. Ústřední motiv tvoří rozšiřující se průhled celým domem ze severu na jih, který graduje v hlavním obytném prostoru. Z hlavní hmoty vybíhá východní křídlo ložnicové části domu. To je opticky kryté ze západní strany obytnou hmotou. Veškeré výhledy z ložnic i z obytného prostoru jsou orientovány přes zahradu na přilehlý les. Hmota domu reaguje na profil terénu tak, že úroveň přízemí klesá se sklonem svahu. V nejvyšším místě směrem do ulice se nachází dvojgaráž, o dva schodišťové stupně níže pak střední část domu s ložnicemi. Nejníže položenou místnost představuje hlavní obytný prostor prosklený v celé šířce oknem o rozměrech 10 x 3 metry. Poloha stropu zůstává v celém domě v jednotné úrovni. To znamená, že nejníže položený prostor má zároveň největší světlou výšku.

Mladá architektura Autor: redakce časopisu Dům a zahrada Autor: redakce časopisu Dům a zahrada

Závislost na technologiích

Dům je koncipován jako nízkoenergetický s přispěním pasivních tepelných zisků ze slunečního svitu v zimním období. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z keramických tvarovek Porotherm 24, kontaktně zateplené izolací o tloušťce 20 centimetrů. Na stropy byly použity polystyrenové tvarovky ve formě ztraceného bednění, zalitého betonem. Vytápění objektu je zabezpečeno tepelným čerpadlem se zemním kolektorem. Výměnu vzduchu zajišťuje řízené větrání s rekuperací. V celém domě byl realizován rozvod inteligentní elektroinstalace, která řídí veškerá technická zařízení - vytápění, rozvody vzduchu, osvětlení atd. Odpadní voda z domu se znovu využívá na splachování a na zalévání zahrady.

Fasádu domu převážně pokrývá bílá hladká omítka. Její velké plochy jsou vyváženy kontrastním materiálem s texturou - kamenným břidlicovým obkladem. Okna a prosklené plochy mají hliníkové rámy. Podlahy v domě tvoří masivní dubová prkna, dub je použit v podobě dýhy i u interiérových dveří.

Celková užitná plocha domu činí 326 m², obestavěný prostor 1760 m³.

Mladá architektura Autor: redakce časopisu Dům a zahrada Autor: redakce časopisu Dům a zahrada

Jak se vám dům líbí?