Hořlavost je snadnost, s jakou se materiál vznítí a začne hořet. V současné době bylo třídění podle stupňů hořlavosti (hodnotí samostatně jednotlivé materiály) zrušeno a nahrazeno tříděním podle reakce na oheň (klasifikuje celý stavební výrobek v konečném provedení).