Horní frézka je druh frézky, jenž má frézu upnutou na spodní straně základny tak, že účinná část frézy přesahuje dolů. Používá se k vytváření prohlubní a kopírování podle připravené šablony, proto mívají frézy pro horní frézku na svém těle volný kroužek, který jede podél šablony a umožňuje přesné frézování. (Zdroj: bosch-do-it.cz)