Hotel Karlov v Benešově u Prahy, který se stal cílem naší dnešní návštěvy, stojí na okraji památkově chráněného území Karlov, osady, která byla osídlena již v 11. století. Význam Karlova, dnes stanovený i památkovou ochranou celého území, spočívá v jeho specifické atmosféře, dané zachováním původního charakteru a drobného měřítka zástavby a různorodosti formy i měřítka jednotlivých staveb.

Jak to bylo na začátku

začátek stavby Autor: archiv V roce 2004 trojici architektů prof. ing. arch. Ladislav Lábuse, ing. arch. Jiřího Poláčka a ing. arch. Václava Škardu oslovil pan Antonín Stibůrek, který zakoupil dva opuštěné a zdevastované domky, situované přímo na pohledově exponovaném severozápadním ostrohu Karlova, aby je architekti zrenovovali na funkci kavárny a knižního klubu. K domkům patřila také vyvýšená zahrádka na jižní straně pozemku, architekti mu tedy nabídli, že zde navrhnou další objekt, a on jim zadal program na bytový dům. „Pozemek byl poměrně kapacitní, ale nedovedli jsme si představit zastavět ho jednou velkou hmotou. Proto jsme navrhli nestavět bytový dům, ale drobné domkařské prostředí doplnit třemi menšími objekty velikosti malých rodinných domů s provozovnami služeb v přízemí.“ Doplňují svou první myšlenku architekti. Projekt se investorovi líbil a díky udržení kontextu s drobným měřítkem čtvrti byl podpořen i kladným stanoviskem památkářů.

Hrubá stavba Autor: archiv Prohlédněte si hotel z video záznamu

Místo bytového domu hotel

Následně však investor kvůli nezájmu klientů o takto specificky pojatou formu rodinného bydlení v centru města dospěl k rozhodnutí nestavět byty, ale změnit projekt Hotel s atmosférou Autor: archiv na penzión. „Velmi dlouho jsme se trápili s úpravou projektu na nové zadání a nakonec jsme zjistili, že nejsme schopni nalézt vhodnější, památkáři akceptovatelné řešení než rozvržení hotelového provozu do tří nových objemů, původně navržených pro rodinné domy, spojených pod povrchem hotelovou halou. Všechny ostatní verze ztrácely půvab a měřítko komorní usedlosti. Identita jednotlivých částí celku se rozpouštěla v anonymitě hotelových provozů.“ Popisují vznik návrhu hotelu architekti a k tomu ještě doplňují: „Při projednávání projektu pro stavební povolení byl investor nucen zakoupit od souseda na jižní straně další objekt s dvěma malými dvorky a návrh jsme museli znova adaptovat na nové zadání.“

Útulné pokoje Autor: archiv Celkem má hotel 28 dvoulůžkových pokojů. Je to takové bludiště, ale dobře čitelné. Host vejde pod zem, kde je hotelová hala s recepcí, odkud se dostane do jednotlivých domků nad zemí. „Překvapilo nás, jaký může mít stavba půvab, když se osvobodí z parametrů typologického myšlení sledujícího především ideální provozní podmínky obsluhy. Je to prostor, který nedovedete přehlédnout zvnějšku ani seshora, ale jste-li v něm, vnímáte jej takovým jakoby ženským způsobem. A to je to, co u moderní architektury postrádáme. Sami bychom zřejmě nepřišli na tak intimní seskupení hotelových pokojů, kdybychom návrh neimplementovali do drobné struktury několika rodinných domů, s památkáři již projednané a jimi odsouhlasené.“

Chodba k pokojům Autor: archiv Prohlédněte si hotel z video záznamu

Touha i nezbytnost respektovat omezení daná stávající zástavbou, zelení i předchozími fázemi projektu vedla k vytvoření svébytného, nezvykle komorního, smyslově uchopitelného, a zřejmě proto přívětivého prostředí. Rekonverze tří původních domků a Schodiště Autor: archiv dostavba tří nových objektů s funkcí hotelu a provozně samostatné restaurace s vinárnou přispěly nejen k oživení stavby, ale i jejího okolí.

Řešení stavby a interiérů

Host se po projití vstupní brány dostane do společného dvora Hotelu Karlov a Restaurace Na Karlově. Způsob zástavby navozuje atmosféru nádvoří hradu nebo tvrze. V hotelu vládne příjemná domácí atmosféra.

„U stávajících domů jsme se snažili uchovat nenahraditelnou autenticitu původních staveb. V jižní části pozemku vznikly tři nové Restaurace Autor: archiv domy, odpovídající svým objemem drobnému měřítku a charakteru okolní zástavby. Chtěli jsme, aby si nové a staré části komplexu hotelu nekonkurovaly. Novostavby převzaly pouze tradiční tvarosloví sedlových střech, jinak jsou řešeny současnými výrazovými prostředky. Rozdíly jsou zastřeny použitím jednotného přirozeného odstínu omítek. Začlenění novostaveb do okolního prostředí pomáhá i zachování stávajících vzrostlých stromů. Dispozice i hmoty domů jsou vědomě tvarovány přirozeně a měkce, bez pravých úhlů, ne však s cílem tvorby efektních tvarů, nýbrž z ohledu na plynulý provoz a z respektu k prostředí okolní nahodilé zástavby.“

Do pokoje host prochází prosklenou halou, spojující objekt A a B, nebo samostatnými, přímo osvětlenými komunikacemi domů C, D a E. Součástí pokojů na úrovni vnitřních Hotel Autor: archiv dvorků jsou malé předzahrádky, oddělené vegetací. Pokoje ve vyšších podlažích mají společné předzahrádky přístupné ze schodišť. Interiér každého pokoje je unikátní. Liší se nejen prostorovou různorodostí i použitými materiály, ale i svou barevností.Specifickým prvkem stavby je používání materiálů v přírodní povrchové úpravě, díky nimž se nové části a prvky bezproblémově prolínají s těmi starými. „Nikde jsme nepoužili nátěry a výmalbu zakrývající povrch. Snažíme se dělat architekturu, která je přijímaná, pochopitelná, vstřícná a snadno vstřebávaná. Hledání lidského rozměru v současné architektuře nás všechny zajímá jako životní téma a de facto tomu podřizujeme vše.“ Končí naši dnešní návštěvu autoři Hotelu Karlov.

-připraveno z materiálů Wienerberger-