Rozmnožování hub

Houby se rozmnožují dvěma způsoby. Pohlavně a nepohlavně. Při pohlavním rozmnožování vypadnou spory (výtrusy) na zem pod plodnici nebo se prouděním vzduchu mohou dobře přenášet, protože jsou lehké a drobné, na velké vzdálenosti, kde ve vhodných podmínkách vyklíčí a vytváří podhoubí (mycelium). Mycelium vypadá jako bělavý povlak a tvoří ho jednojaderná vlákna. Pro tvorbu plodnice je nutné spojení buněk dvou vláken ze dvou různých výtrusů různého pohlaví.

V HOUBAŘSKÉM SERIÁLU JSME VÁM NABÍDLI UŽ PRVNÍ ČLÁNEK: ZÁKLADY HOUBAŘENÍ

Výtrusy hub se tvoří v obrovském množství. Plodnice běžné houby dokáže vytvořit přes 20 milionů výtrusů každou hodinu.

Nepohlavní rozmnožování je takové, při kterém nedochází k splynutí jader dvou buněk.

Nejjednodušší formou je rozpad podhoubí na drobnější části. Další formou je oddělování samostatných rozmnožovacích spor.

Pověry

Často se mezi houbaři tradují „zaručené informace“ o tom, že stačí pohled na mladou plodnici a ta přestane růst, nebo že stačí kolem houby projít a její vývoj se zastaví. Že tomu tak nemusí být, svědčí série tří fotografií, zachycující jednotlivá stadia vývoje plodnice vyrostlé pod bonsají Ficusu retusa. Fíkus byl přenášen každý den k fotografování.

Fáze růstu houby 1 Autor: Jindřich Votýpka Autor: Jindřich Votýpka

Fáze růstu houby 2 Autor: Jindřich Votýpka Autor: Jindřich Votýpka

Fáze růstu houby 3 Autor: Jindřich Votýpka Autor: Jindřich Votýpka

Čarodějné kruhy

Jistě jste si pří sbírání hub všimli zajímavých kruhů nebo oblouků hub. Tento jev bývá většinou nazýván čarodějnými kruhy. Tento název vznikl proto, že si lidé nedokázali tento přírodní jev vysvětlit.

Vysvětlení našli mykologové při studiu života hub. Podhoubí hub se rozrůstá všemi směry a posléze okrajová zóna podhoubí začne za příhodných podmínek vytvářet plodnice. Ty pak vytvářejí čarodějný kruh.

Nejčastěji je vytvářejí například špička obecná, čirůvka fialová a některé druhy holubinek.