Houževnatost materiálu je odolnost materiálu vůči vzniku deformace nebo porušení. Houževnaté materiály mají menší pevnost v tahu. Opakem je křehkost materiálu.