Hrabanka je původní vrstva z listí či jehličí v různém stupni humifikace, která obsahuje jen malé množství dusíku. Ten spotřebovávají mikroorganismy při procesu rozkladu. Ostatní biogenní a mikrobiotické prvky jsou v hrabance zastoupeny. Ve svém původním prostředí je chráněna zákonem a nesmí se z lesů odnášet.