Nosná konstrukce hrázděného domu je tvořena se svislých a vodorovných trámů a šikmých vzpěr. Meziprostor je vyplněn materiálem, který již nemá nosnou funkci (mazanina, vepřovice, pálené cihly).