Dětské hřiště Prior navržené studiem SKULL (autorem je Matěj Hájek) je chameleonem mezi uměleckým dílem a hřištěm určeným pro děti. Jedná se o objekt určený do veřejného prostoru, jeho cílem je přitáhnout zvědavost dětí, ale také vytvořit originální plastiku, která bude zapadat do městské krajiny.

Umělecké dílo zaujme i vaše děti

Právě dětská hřiště jsou nedílnou součástí městských částí – často jsou ale z pohledu designu a estetiky velmi zanedbaná. Barevná kompozice Prioru si hraje s výrazným působením na dětský zrak. Jak je známo, barvy v dětech podněcují kreativitu a zvídavost. Návštěvník hřiště je uveden do nezvyklé situace, která spustí adaptaci organismu. A právě to je klíčový mechanismus spojující hru s učením a vnímáním uměleckých děl.

Co je na instalaci tak zajímavého?

Součástí instalace jsou také brýle s barevnými filtry, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet rozdílné vnímání barev a prostoru pomocí vyvolaného optického klamu. Barvy v kombinaci s prostorem dráždí a vyvádí z rovnováhy lidské vnímání, na které jsme naučeni.

Instalace je jakousi stavebnicí. Skládá se ze tří základních bloků – nakloněné roviny, kvádru a krychle. Díky návaznosti jednotlivých bloků se lze po hřišti pohybovat. Vzniká tak „opičí dráha“, po které se mohou děti proběhnout. Velikosti dětí je uzpůsobena právě i velikost celé instalace.

Zdroj: linka.news