Hřížení je metoda množení rostlin. Spočívá v jednoduchém ohnutí spodního výhonu k povrchu půdy a jeho upevněním pomocí drátu nebo kolíku tak, aby listovou uzlinou spočíval přímo na zemi.Toto místo pak je třeba zahrnout zeminou. Z hříženého výhonu můžeme odstranit všechny listy, ponecháme jen vrchol. Místo hřížení udržujeme přiměřeně vlhké. Pokud rostlina vytvořila dostatečně silný kořenový systém, můžeme ji oddělit od původního výhonu a přesadit.