Revize hromosvodu neboli přesně řečeno kompletní bleskosvodné soustavy od střechového vodiče až po zemnič uložený většinou v základu domu se musí provádět pravidelně. Tedy podle typu domu, většinou po pěti letech je nezbytné zavolat revizního technika s příslušnou licencí. Pokud byste to zanedbali, měli revizní zprávu starou a potom do domu uhodil blesk a způsobil škodu, pojišťovna vám ji nemusí uhradit. Revize je ale také nezbytná po každém úderu blesku do domu a stavebních úpravách střechy.

Aby se revize povedla

Jak bylo řečeno, revizi provádí technik s licencí. Obsahem revize je prohlídka soustavy bleskosvodu, její kompletnost, nepřerušení a pak zkoušení spojů a zjištění stavu uzemnění, měření zemního odporu. Pokud je odpor vyšší než 15 ohmů, posílí se zemnič tak, aby předepsaný odpor opět splňoval. Dále technik zkontroluje případnou korozi nebo jiné problémy soustavy.

Cena revize se může pohybovat od 600 do 2500 korun podle velikosti domu.

Reviznímu technikovi ukažte minulou revizní zprávu nebo (v případě nového domu, kde se provádí revize teprve poprvé) revizní zprávu o instalaci hromosvodu. Protože podle ČSN 331500 (čl.4.2) závazným podkladem k provedení nové revize je zpráva o předchozí revizi.

A tady může nastat problém

Pokud je vše v pořádku, naměřeno je méně než 15 ohmů a není zjištěna jiná závada, technik vám pošle zprávu o tom, že soustava splňuje normu a poskytuje ochranu před atmosférickou elektřinou. A fakturu. Pokud někde problém je, měl by na místě zjistit, o co jde. Bohužel někdy tomu tak není, technik hodlá napsat „negativní“ zprávu o tom, že zařízení neodpovídá normě. Načež pošle fakturu, aniž by měl snahu na místě zjisti, zda se jedná o naprostou banalitu, kterou může za chvíli na místě opravit, nebo je zapotřebí nový termín (tedy nová cesta a nová platba pro vás), technik, kopání do země, lezení na střechu a podobně. Nutno říct, že někdy se závada zjistit na místě nedá, ale snaha by měla být, aby se nestávaly absurdity typu, kdy technik naměří na jednom svodu špatný odpor a odejde s tím, že se bude muset kopat do hloubky, po celé zahradě a kolem domu, hluboko a draze a po jeho odchodu majitel domu po pár kopnutích závadu odhalí sám.

Laik sice zná úskalí povolávání řemeslníků, pozná špatně udělanou dlažbu, ale elektřina je něco jiného, zejména hromosvod, s jehož revizí se normálně setkáváme jen jednou za oněch 5 let. Takže se můžeme stát obětí lajdácké práce. Většina techniků přijede, změří a pokud najde problém, sdělí předběžnou cenu opravy, ke které přičte cenu revizní zprávy. V opačném případě jsme svědky sepisování negativní zprávy za peníze a pak teprve smlouvání a dohadování ceny nové za opravu závady, kterou technik při první návštěvě nehodlal zjistit – a ani neměl snahu se podívat do předchozí revizní zprávy, aby posoudil, kde asi k chybě mohlo dojít. To je nejhorší, doufejme výjimečný případ.

Kde hledat informace

A tím jsme u toho nejdůležitějšího: jak najít dobrého revizního technika (i když normálně nás nenapadne, že by nebyli dobří všichni), nebo máme-li pochybnosti o kvalitě práce, kam se obrátit.

Tak například ESČ (Elektrotechnický svaz český) pořádá kurzy pro revizní techniky. Na jejich stránkách www.in-el.cz můžete načerpat informace nebo se na svaz obrátit. Dále vznikají v městech a regionech Cechy elektrotechniků mající za cíl vylepšení situace, zvýšení kvality práce, sdružování poctivých pracovníků. Unie elektrotechniků ČR vznikla jako profesní platforma podnikatelů a dalších subjektů působících v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektroenergetiky. Dále najdete informace na stránkách Technické inspekce ČR www.iti.cz.

-ag-

Foto: www.thinkstock.cz