Jímač, svody a uzemnění

Konstrukce hromosvodů a třída ochrany je určována podle typu střechy a použité krytiny, a pak podle velikosti, výšky, konstrukce a využití stavby. Hromosvod se skládá z jímače, svodů a uzemnění, kterým se výboj předává do země. Úkolem jímací soustavy je zachytit výboj ještě nad objektem.

Jímací soustava je navrhována podle typu a velikosti střechy a jímače by měly být vždy na jejích nejvyšších bodech. Ideální ochranu objektu by mělo tvořit spíše více jímačů s menší výškou, neboť čím vyšší jímač, tím menší prostor v okolí chrání, mohlo by se tedy stát, že okrajové části domu chráněné nebudou. Jímače jsou obvykle vyrobeny z tyče nebo drátu o průměru 8 mm a délce 30 až 60 cm.

Další součástí jsou svody, které, jak termín naznačuje, slouží ke svedení výboje do země. Jsou rozmístěny rovnoměrně po obvodovém plášti objektu a měly by být vzdáleny od elektrických zařízení. Počet svodů určuje norma podle velikosti obvodu objektu a stupně jeho ochrany. Svody mohou být i zakryté, uložené pod omítkou v netříštivé a nevodivé trubce nebo zazděné ve spáře. Svod je spojen měřicí svorkou s vodičem zemnící soustavy a musí být označen štítkem, na kterém je vyraženo jeho číslo a typ zemniče.

Uzemňovací soustava

Posledním článkem hromosvodu je uzemňovací soustava. Jestliže je správně nainstalována, dojde v zemi k bezpečnému zneutralizování bleskového napětí. Její vývod musí být chráněn před mechanickým poškozením. U nových domů se používají základové zemniče - uzemňovací soustavy ze zemnícího pásku, vyrobeného z pozinkované oceli rozměru 30 mm x 4 mm. Tato soustava se pokládá do výkopu základů na živičnou drť a zalévá se betonem. Při správném provedení má nejdelší životnost a nejnižší, to znamená nejlepší, zemní odpor. Dříve velmi časté deskové zemniče z ocelových desek se dnes již nepoužívají.

U rekonstrukcí starších domů je možné použít tyčové zemniče z ocelové pozinkované kulatiny, ocelového pozinkovaného drátu či pásku. U domů se základovou deskou je možné s výhodou využít armovací železa v základovém betonu, která jsou nasvorkována na přiložený drát nebo pásek. Zemní odpor uzemňovací soustavy musí být menší než 10 ohm. Vývod z uzemnění by měl být vyveden také do rozvodnice hlavního domovního propojení. Pokud jde o celou hromosvodnou soustavu, měli bychom nejen instalaci, ale i údržbu svěřit odborné firmě.

Foto: www.isifa.com, archiv firem Příště: Bezpečný hromosvod za všech okolností