Nikdo nemá peněz na rozdávání. A už vůbec ne investoři a stavitelé. I když se výstavba neustále zvýhodňuje, musí stavitel počítat každou korunu. Proto je třeba využít všech potenciálů šetření, které se z dlouhodobého hlediska vyplatí. Stavba stojí peníze, hodně peněz. Proto stavitelé přirozeně hledají veškeré možnosti, jak náklady na stavbu snížit. Ale ne všechno, co šetří pokladnu, je i výhodné. I zde platí dvakrát měř a jednou řež a získat důkladné informace je základ. Ten kdo šetří na nesprávném místě, na to může nakonec i doplatit. Nemá například smysl zříci se z úsporných důvodů tepelné izolace, která se spolupodílí na úsporách nákladů na vytápění. Všeobecně tedy platí, že zřeknutí se některého ze stavebních dílců vyžaduje podrobnou analýzu. Z úsporných důvodů stavět dům beze sklepa znamená například hledání náhradních skladovacích prostor jinde v domě nebo mimo něj a to stojí také peníze. Totéž platí pro ty, kteří se zřeknou komína. Takováto „úsporná“ opatření nám opravdu nic neušetří, pouze přesunou náklady z jedné doby na jinou. Když už šetřit, tak na správném místě. U hrubé stavby lze výlohy snížit jen důkladnou analýzou, ale i zde jen trochu. Při vlastních dokončovacích pracích to ale vypadá úplně jinak.

Už jenom výběr vnitřních dveří a podlahových krytin nebo vybavení koupelny a toalety nabízejí mnoho možností, jak ušetřit. Právě to jsou totiž díly, které dle zkušeností musíme stejně za 10 až 15 let vyměnit nebo resp. obnovit. Kdo tady dá přednost praktickému standardu před vysokým luxusem, tomu domácí pokladnička opravdu zacinká. A nemusí se přitom ničeho zříci! Právě nejrůznější developerské a realitní společnosti nabízejí domy bez komínů. Když se zeptáte, jaké budou dodatečné náklady na eventuální stavbu komína, uslyšíte částku, jakou byste nečekali. Také zde totiž platí základní pravidlo, že komín nesmí stát víc než jedno procento z částky vynaložené na celou stavbu. Malý vklad - velký účinek 80% všech stavitelů, kteří se u novostavby zřekli komína, už za pět let svého rozhodnutí lituje. Komín jim chybí a dodatečná stavba komína je nejen extrémně složitá, ale především nesrovnatelně dražší. Zříci se komína nemá tedy s šetrností nic společného. Je to spíš riziko, které by si měl každý stavitel dobře promyslet. Komín, který přijde na necelé jedno procento stavebních nákladů, totiž znamená celou řadu předností. K nim patří nezávislost, jistota, vyšší standard bydlení, zajištěné zvýšení hodnoty domu. A započítat tyto přednosti hned do novostavby je nejen jednoduché, ale zároveň i výhodné. Ani projekt není nákladný, protože jednotlivé prvky komína lze kombinovat a navrhovat velice snadno. Speciální topný systém a komín jsou z hlediska funkčnosti sladěny. Komín lze také rychle a jednoduše smontovat, což je při dnešních nákladech na práci řemeslníků nepodcenitelná přednost. Přestože samotný komín nevyžaduje velký prostor, nabízí četné možnosti připojení různých spotřebičů. Většinou vede od sklepa až po střechu a mohou jím tak procházet veškeré svislé potrubní rozvody pro horní poschodí. Tím odpadá samostatná, ale jinak nezbytná šachta. Na to je ale třeba brát ohled už při plánování. Stavět s komínem nebo bez komína? Teprve pozdější porovnání nákladů ukáže, že se náklady jen přesunují, nikoli šetří. S veškerými zmíněnými přednostmi je komín, postavený v rámci hrubé stavby, nakonec přece jen vždy výhodnější. Bez komína neznamená bez nákladů Staví-li se co nejšetrněji, s oblibou se tu a tam nějaký stavební dílec vynechá. Nějak se přece stavební náklady snížit musí. Červené tužce zvláštních nabídek většinou padne za oběť sklep nebo také komín. Že ale i takovéto „šetření“ stojí peníze, s tím stavitel přirozeně nepočítá. Podstřešní kotelna přece nepotřebuje žádný klasický komín, proto ho můžeme rovnou vyškrtnout, myslí si šetrný stavitel. Ušetřím peníze. Ale podstřešní kotelny vyžadují delší rozvody plynu, TUV i zvláštní řešení otopné soustavy. Veškerá potrubí se musejí vést celým domem. Ale to ještě není všechno. Podstřešní kotelny potřebují také bezpečnostní opatření pod střechou a na střeše: zařízení na ochranu před bleskem a mřížkový zachytávač sněhu, tepelně izolované podkroví a sprinklery. To všechno něco stojí. Na to žádný stavitel nemyslí, protože to jednoduše neví. A tak peníze, které ušetřil, vydá na různá mimořádná technická opatření, související s podstřešní kotelnou. Částečně budou tyto náklady dokonce vyšší než výdaje na komín. Nehledě na čas, který technická příprava stojí. Vynaložené náklady na hrubou stavbu v % Pozemek 25% Základy 13% Zemní práce 3% Hrubá stavba 19% Komín - méně než 1% stavebních nákladů Sklep 7% Vnější zařízení 6% Vnitřní stavba 20% Technická příprava pozemku 6% -Schiedel-