Není většího, těžšího a velebnějšího hudebního nástroje, než je zvon. Jeho hudba je ojedinělá a přitom zvláštní - když zvoní zvon, zvoní všem. Proto se zavěšuje vysoko, aby se křídla tónů nelámala o překážky, aby dolétla co nejdál. Hlaholivá píseň zvonů totiž bývá zároveň i sdělením. Mluví o okamžiku, který něco znamená. Autor: archiv