Humno je původně mlat, tedy prostor k mlácení obilí, zpevněný udusanou hlínou. Původ slova je vykládán jako složenina ze slov označujících dobytek (hovada) a mačkání či šlapání (srovnej mnout). Výraz „humna“ či „za humny“, převážně v pomnožném tvaru, přešel na přírodní prostředí vesnice za stodolami, přechod mezi zastavěným územím a volnou krajinou, kde byl pás sadů a zahrad nebo polní cesta a polnosti.