Humus se v půdě tvoří přirozeným rozkladem organické hmoty. Čím je půda tmavší, tím více humusu obsahuje (je humózní). Humus má velký obsah dusíku, váže vodu a živiny v půdě, zvyšuje záhřevnost půdy, ovlivňuje její úrodnost, podporuje mikrobiální činnost.