Novou emisi hypotečních zástavních listů (HZL) vydává 27. října Hypoteční banka. V pořadí 25. emise má v celkovém objemu 3 miliardy Kč a splatnost deset let. Úroková sazba HZL o nominální hodnotě 10.000 Kč byla stanovena 1 procento nad dvanáctiměsíční sazbu PRIBOR. Emisní kurz dluhopisu je stanoven na 108,855 % jeho nominální hodnoty.

HZL bude možné zakoupit prostřednictvím elektronické služby Patria Direct, kterou si klienti ČSOB mohou zřídit právě na pobočkách této banky.

„Lidé chtějí bydlet v novém a objem poskytnutých hypotečních úvěrů stále roste. Proto jsme přišli s další emisí. Ta na jedné straně umožní financovat hypotéky s úrokovými sazbami, které jsou výhodné pro naše klienty, na straně druhé přinese investorům na finančních trzích možnost výnosně umístit své peníze,“ říká k tomu Marek Krejčí, ředitel odboru refinancování a HZL Hypoteční banky.

Hypoteční zástavní listy jsou volně obchodovatelné cenné papíry, jejichž úroky nejsou v případě dlouhodobého držení zatíženy daní z příjmu. HZL jsou kryty dvojím způsobem - zástavním právem k nemovitostem a pohledávkami z hypotečních úvěrů. Díky kombinaci zajímavého výnosu a nízké míry rizika patří k nejefektivnějším a také nejoblíbenějším investicím na tuzemském kapitálovém trhu.

Hypoteční banka vydala k 27. říjnu 2005 HZL v celkovém objemu 48,6 miliard korun a je tak největším emitentem těchto cenných papírů v ČR.