Hypoteční banka za 1. pololetí roku 2005 dosáhla čistého zisku dle IFRS (neauditováno) ve výši 254 mil. Kč, což je o 86 % více než ve stejném období loni. Bilanční suma se meziročně zvýšila o 32 % a dosáhla 39,6 mld. Kč. Objem poskytnutých úvěrů v bilanci k 30. červnu 2005 činil 38,6 mld. Kč. „Za výrazným nárůstem zisku stojí především vyšší objem uzavřených úvěrů a udržení nákladů pod kontrolou,“ komentuje výsledky Jan Sadil, generální ředitel Hypoteční banky, a upřesňuje: „Zatímco výnosy nám meziročně vzrostly o 22 %, náklady se zvýšily pouze o 8 %.“ Kapitálová přiměřenost Hypoteční banky k 30. červnu 2005 činila 18,85 % a je tak o 7,57 procentního bodu vyšší než loni. K růstu došlo díky navýšení základního kapitálu ve druhém pololetí roku 2004 a nerozdělenému zisku za rok 2004. Hypoteční banka společně se sítí ČSOB za první pololetí letošního roku poskytla občanům celkem 6230 hypotečních úvěrů ve výši 7,2 mld. Kč (včetně Amerických hypoték). Objem nově schválených hypoték pro občany vzrostl meziročně o 33 %. Průměrná výše hypotečního úvěru poskytnutého Hypoteční bankou meziročně stoupla o 130.000 Kč na 1.156.000 Kč, tj. téměř o 13 %. Hypoteční banka je rovněž významným subjektem na českém kapitálovém trhu. Ke konci prvního pololetí vydala 21 emisí hypotečních zástavních listů v celkovém objemu 40,8 mld. Kč, přičemž prvních šest emisí za 10,3 mld. již bylo splaceno.